Our Business

ໂຊກໄຊ ມາກ

ທ່ານສາມາດໄປເລືອກຊື້ສິນຄ້າຄົບລາຄາຖືກໄດ້ແລ້ວທີ່ ໂຊກໄຊມາກ ທຸກສາຂາ

  • ສາຂາດົງນາໂຊກ
  • ສາຂາໂຄກນິນ
  • ສາຂາຫ້ອຍຫົງ
  • ສາຂາດອນນົກຂູ້ມ
  • ສາຂາດອນກອຍ

 

ໂປຣໂມຊັນໃຫ່ມທ້າຍອາທິດ ທີ 21-23-2017  ນີ້ເທົ່ານັ້ນ

http://sokxaygroup.com/main/public/media/SXM3.png

http://sokxaygroup.com/main/public/media/SXM2.png

http://sokxaygroup.com/main/public/media/SXM1.png

 

 

 

 

     

ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ຜ່ານທາງ ເຟດບຸກ: https://www.facebook.com/Sokxay-Mart-1829997413900160/

 

 

 

 

 

 

Navigation

Social Media