Our Business

ໂຊກໄຊ ຈະເລິນ ການຄ້າ

ບໍລິສັດ ໂຊກໄຊຈະເລີນການຄ້າຈຳກັດ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2005, ໂດຍທ່ານ ໂຊກໄຊ  ສົມໃຈນຶກ, ຊື່ງເປັນໜື່ງໃນກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊຈະເລີນຈໍາກັດ ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການຄ້າ ໂດຍການເປັນຕົວແທນໃຫຍ່ໃນການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າບໍລິໂພກ-ອຸປະໂພກ ຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ຫຼາຍຍີ່ຫໍ້ ຈາກຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈາກປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດມາເລເຊຍ.

ບໍລິສັດພວກເຮົາເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າໃຫ້ຫຼາຍບໍລິສັດທີ່ມີຊື່ສ່ຽງຈາກຕ່າງປະເທດ ຊື່ງປະກອບມີດັ່ງນີ້:

  • ມອນເດເລສ
  • ເອສຊີຈອນສັນ
  • ອິຊິຕັນ
  • ນ້ຳໝາກໄມ້ຢູນີບ
  • ຜ້າອ້ອມໄດເພີສ
  • ນົມເອນຟາໂກເອພຣັດ
  • ນ້ຳມັນເຄື່ອງຄາສຕອນ
  • ຢາງລົດແມັກຊີສ

 

 

 

 

 

 

Navigation

Social Media