Our Business

ຫວຍ ທັນສະໄໝ ໂຊກໄຊ

ບໍລິສັດ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍຫວຍ ພັດທະນາໂຊກໄຊຈະເລີນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ໃນວັນທີ 9 ເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2009 ໂດຍ ທ່ານ ໂຊກໄຊ ສົມໃຈນຶກ, ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍຫວຍພັດທະນາ ເລກ2ໂຕ, 3ໂຕ, 4ໂຕ ແລະ 5ໂຕ ທັງແບບຫວຍຈົດ ແລະ ຫວຍທັນສະໄໝທີ່ໃຊ້ລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ທັນສະໄໝໃນການຈຳໜ່າຍຫວຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ເປັນຫນື່ງໃນເຄືອຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊ ເຊິ່ງໄດ້ບໍລິຫານງານພາຍໃຕ້ການເບີ່ງແຍ່ງຂອງລັດວິສະຫະກິດຫວຍພັດທະນາ ໃນການຈໍາໜ່າຍ ແລະ ອອກລາງວັນ.

ບໍລິສັດ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍຫວຍ ພັດທະນາໂຊກໄຊຈະເລີນ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ແນ່ໃສ່ການພັດທະນາທຸລະກິດ ໂດຍການນຳໃຊ້ລະບົບເຕັກໂນໂລຢີຂັ້ນສູງໃນການພັດທະນາລະບົບການບໍລິການໃຫ້ແທດເໝາະກັບສັງຄົມລາວໃນປະຈຸບັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທາງບໍລິສັດກໍ່ຍັງມີກິດຈະກຳໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມໃນທຸກໆປີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ, ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກີດສັງຄົມ. ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ຍັງສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ຈະກ້າວເປັນບໍລິສັດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ເຊີ່ງເປັນບໍລິສັດຂອງຄົນລາວ ແລະ ມີພະນັກງານຄົນລາວ 100%.

 

 

 

 

 

ຕິດຕາມເຟດບຸກ: https://www.facebook.com/Sokxay-modern-lottery-ຫວຍທັນສະໄໝ-ໂຊກໄຊ-ນະຄອນຫຼວງເລກ-4-1714090468858039/

Navigation

Social Media