Our Business

ບໍລິສັດ ໂຊກໄຊ ຈະເລີນ ກໍ່ສ້າງ

ບໍລິສັດ ໂຊກໄຊ ຈະເລີນກໍ່ສ້າງ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນຕັ້ງແຕ່ ປີ 2012 ໂດຍ ທ່ານ ໂຊກໄຊ ສົມໃຈນຶກ ແລະ ທີມງານ ສະຖາປະນິກ, ມັນທະນາກອນ ແລະ ວິສະວະກອນໄວຫນຸ່ມ ທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດ ທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການ ດ້ານການສຳຫຼວດ, ອອກແບບສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ງານຕົກແຕ່ງພາຍໃນ-ພາຍນອກ ທຸກຮູບແບບ. ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ ການບໍລິການ ເພຶ່ອຄວາມຢູ່ສະບາຍ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ຂອງງານອອກແບບ ຕົບແຕ່ງ ແລະ ກໍ່ສ້າງໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ຈຶ່ງໄດ້ພັດທະນາຈົນກາຍມາເປັນ ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການບໍລິການ ດ້ານການສຳຫລວດ, ອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງຢ່າງຄົບວົງຈອນໃນປີ 2016

ບໍລິສັດ ໂຊກ​ໄຊ​ ຈະ​ເລີ​ນ ສຳ​ຫລວດ ອອກ​ແບບ ​ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຈະ​ມຸ່ງ​ຫມັ້ນດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ ​ໃນ​ດ້ານ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ​ໃຫ້​ສວຍ​ງາມ, ມີ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ ​ແລະ ມີຈັນຍາບັນ. ນອກຈາກ​ນີ້ ທາງ​ບໍລິສັດ​ຍັງ​ໄດ້​ກຳນົດ​ຈຸດປະສົງ ​ແລະ ​ເປົ້າຫມາຍ ​ໂດຍ​ແນ​ໃສ່​ການ​ພັດທະນາ ທາງ​ດ້ານ ຮູບ​ແບບ ​ແລະ ຮູບຊົງ ຂອງ​ອາຄານ ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ເອກະລັກ​ ແລະ ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ​ເຕັກນິກດ້ານ​ວິຊາ​ການ ​ແລະ ​ເທັກ​​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄຫມ​ຈາກ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ເພຶ່ອຈະ​ໄດ້​ນຳ​ມາ​ພັດທະນາ​ການກໍ່ສ້າງຢ່າງຮອບດ້ານ

 

 

 

Navigation

Social Media