Our Business

ຮຸ່ງເຮືອງ ຈະເລິນ ການຄ້າ

ບໍລິສັດ ຮຸ່ງເຮືອງຈະເລີນການຄ້າ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນ 23 ມັງກອນ 2013 ໂດຍທ່ານ ໂຊກໄຊ ສົມໃຈນຶກ, ຊື່ງເປັນໜື່ງທີ່ຂື້ນກັບກຸ່ມຂອງບໍລິສັດໂຊກໄຊຈະເລີນ ຈໍາກັດ ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທາງດ້ານການຄ້າ. ບໍລິສັດພວກໄດ້ເປັນຕົວແທນໃຫຍ່ໃນການຈໍາໜາຍສິນຄ້າຫຼາຍຍີ້ຫໍ້ ໃຫ້ກັບ ບໍລິສັດ ການຄ້າຊັ້ນນໍາ ຈາກຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ບໍລິສັດ ຄໍເກດ ປາມໂອລິບ ຈາກປະເທດໄທ, ຊື່ງໃນນັ້ນ ຜະລິດຕະພັນປະກອບມີ: ຢາສີພັນຄໍເກດທຸກຍີ່ຫໍ້, ນໍ້າຢາບ້ວນປາກຄໍເກດ, ແປງສີພັນຄໍເກດ, ສະບູກ້ອນໂປຼເທັກສ໌, ຄີມອາບນໍ້າໂພເທັກສ໌, ແປ້ງໂພເທັກສ໌, ຢາສະຜົມປຣາມໂອລິຟ, ສະບູແຄຣ໌ ແລະ ແປ້ງແຄຣ໌. ນອກຈາກນັ້ນ ທາງບໍລິສັດກໍ່ຍັງມີແຜນການທີ່ຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດທາງດ້ານການຄ້າອີກຫຼາກຫຼາຍລາຍການໃນອານນຄົດອັນໄກ້ນີ້.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigation

Social Media